Inicio > rsc > Compromiso RSC

Compromiso

Plan/ Acción que o desenvolve

 • Integrar a RSC na xestión da organización, someténdoa ás operacións de análises, control e mellora especificadas no noso modelo de xestión corporativo.
 • Plan Director 2018-2020
 • Planificación de actividades considerando os condicionantes da contorna, dos recursos e dos procesos existentes na organización, e despregamento de accións nos ámbitos económico, social, laboral, ambiental e operacional.
 • Plan Director 2018-2020
 • Implantación dunha canle de comunicación bidireccional cos grupos de interese. Canle web de consultas.
 • Seguimento continuo e análise de requirimentos de grupos de interese.

 

 • MRSC_RETEGAL web
 • Sistema de xestión da calidade (UNE-EN ISO 9001:2015)
 • Consolidación do modelo de xestión de RETEGAL 2017 – 2018 (seguimento) 
 • Consolidación de políticas de contratación transparentes.
 • Inclusión progresiva de cláusulas específicas para a contratación pública, relacionadas coa ética e/ou prácticas laborais, xestión financeira, respecto ambiental, competencia e anticorrupción
 • Consolidación do modelo de xestión de RETEGAL 2017 – 2018
 • Sistema de cumprimento. Compliance 2017-2018         
 • Adhesión, implantación, seguimento e reporte anual do grao de desenvolvemento dos principios de Global Compact de Nacións Unidas, referendado polo Consello de Administración da sociedade.
 • MRSC RETEGAL web
 • Consolidación do modelo de xestión de RETEGAL 2017-2018 (seguimento)
 • Implantación dunha canle de comunicación interno para todos os empregados cos órganos directivos da compañía.
 • Implantación dunha canle de denuncias.
 • Implantación dun sistema de xestión en seguridade e saúde laboral en RETEGAL conforme á norma OHSAS 18001:2007 que permita un maior e mellor control das actividades da compañía.
 • Sistema de cumprimento. Compliance 2017-2018
 • Implantación da norma OHSAS 18001:2007 (2018)
 • Esquema Nacional de Seguridade 2017-2018
 • Consolidación do modelo de xestión de RETEGAL 2017-2018 (seguimento)
 • Implantación dun sistema de xestión ambiental en RETEGAL conforme á norma UNE-EN ISO 14001:2015.
 • Facer extensible aos provedores e subcontratistas da sociedade o compromiso co medio ambiente.
 • Sensibilizar a todos os grupos de interese sobre a importancia de incorporar nas súas operacións, programas de actuación sensibilizados co respecto ao medio ambiente.
 • Implantación da norma UNE-EN ISO 14001:2015 (2018)
 • Consolidación do modelo de xestión de RETEGAL 2017-2018 (seguimento)

Estes compromisos e obxectivos de alto nivel axudarannos a despregar, de modo efectivo, realista e controlado, futuras accións no marco da responsabilidade social e a xestión sustentable.